Reservering

Vanaf 1 juli is het niet meer nodig om vooraf te reserveren. Wél blijven de maatregelen uit het corona protocol van kracht.
Ook blijft vooraf overleg bij groepsbezoek of in geval van een risico-groep noodzakelijk.

 

Terug naar website